puzzleshop.cz

 

 

Vážení a milí zákazníci puzzleshopu.

Po 22 letech působení jsme ukončili činnost našeho e-shopu.

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

 

 

 

 

 

 

Záruka a reklamace

Záruční lhůta na zboží je 24 měsíců a řídí se příslušnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo v návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba počíná běžet převzetím věci kupujícím.

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to možné, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Zákonná lhůta na vyřízení reklamace činí 30 dní. V případě nedodržení zákonem stanovené lhůty má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

Pokud chce kupující zakoupené zboží reklamovat, spojí se s prodávajícím prostřednictvím kontaktů, uvedených v čl. VIII. Kontaktní údaje. Při případné reklamaci je kupující povinen uvést všechny potřebné údaje, nutné ke specifikaci vady zboží a příslušného kupujícího (přesný popis vady, název a kód zboží, číslo objednávky, jméno, příjmení a adresa kupujícího). V případě zaslání reklamace poštou je nutné přiložit stvrzenku o koupi, případně prodávajícím vystavenou fakturu.

 Ochrana osobních údajů

Prodávající uchovává osobní údaje o kupujících v souladu s ustanoveními Zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí s provozem elektronického obchodu puzzleshop, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek.

 Kontaktní údaje

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je:

  • puzzleshop s.r.o., IČ: 28169557, DIČ: CZ28169557, se sídlem 251 01 Říčany, 17. listopadu 1916/1a, (mapa), zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130252, plátce DPH;

Kontaktní adresa:

puzzleshop.cz
17. listopadu 1916/1a
251 01 Říčany

info@puzzleshop.cz