Obchodní podmínky

I. Výběr zboží a registrace

V horní a levé části obrazovky se Vám po celou dobu nákupu zobrazuje výpis kategorií. Po kliknutí na kategorii získáte výpis zboží v dané kategorii. Kliknutím na obrázek či název se dostanete na detail produktu. Z detailu je možné přidat zboží do nákupního košíku, odkud je možné zboží opět vyjmout, či přidat více kusů.

Do košíku se dostanete též kliknutím na odkaz nákupní košík v levém sloupci. Obsah košíku můžete následně objednat kliknutím na odkaz Vyplnění objednávky na konci stránky.

Objednávku můžete provést bez registrace nebo se volitelně můžete registrovat a získat tak nárok na věrnostní slevu. Pokud se při objednání přihlásíte pomocí již existující registrace, načtou se Vaše údaje z minulé objednávky a v případě splnění podmínek, Vám bude přiznána věrnostní sleva. Každá takto učiněná objednávka je obratem potvrzena na Váš kontaktní e-mail. Pokud potvrzení na Váš e-mail nedorazí do cca 10 minut, znamená to, že Vaše objednávka nebyla správně zadaná a systém ji neregistruje, nebo jste udali chybně e-mailovou adresu, nebo máte plnou e-mailovou schránku. V takových případech, prosím, zkuste objednat znovu nebo nás kontaktujte telefonicky.

Objednávku zboží můžete rovněž provést telefonicky na tel. čísle 602 685 322, případně na e-mailu: info@puzzleshop.cz.

Služby tohoto internetového obchodu jsou omezeny jen na území České republiky. Pokud máte zájem o zaslání do jiných států, informujte se u nás na podmínky.

II. Dodací lhůty

Veškeré námi nabízené zboží máme skladem a je expedováno nejdéle do 2 pracovních dnů. Pokud objednávka převyšuje naše skladové zásoby, spojíme se s Vámi a budeme Vás o termínu dodávky neprodleně informovat. Přepravní firma PPL doručuje balíky ve lhůtách, uvedených v čl. III. těchto Obchodních podmínek.

III. Platba za zboží, způsob a cena dopravy

Kupující si může vybrat platbu na dobírku a platbu převodem na náš účet. Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní společnosti PPL nebo je možný osobní odběr v odběrním místě v Říčanech.

Česká republika

  1. PPL - na dobírku - zboží je doručeno následující pracovní den po expedici pokud se adresát zdržuje na dodací adrese během pracovního dne přibližně od 8 do 17 hodin. Dopravce kontaktuje adresáta telefonicky (většinou SMS) a sdělí termín dodání. Zásilku lze on-line sledovat na www.ppl.cz. Cena za tuto formu dodávky včetně balného je 156,- Kč. Dopravci je možno platit hotově nebo platební kartou. Pokud není adresát zastižen, dodá dopravce zboží zákazníkovi následující pracovní den, případně bude zboží uloženo do výdejního místa PPL Parcelshopu. Daňový doklad bude přiložen v zásilce.
  2. PPL - platba předem - zboží je doručeno následující pracovní den po expedici, která proběhne ihned po připsání úhrady za zboží na účet prodávajícího. Dopravce kontaktuje adresáta telefonicky (většinou SMS) a sdělí termín dodání. Zásilku lze on-line sledovat na www.ppl.cz. Cena za tuto formu dodávky včetně balného je 118,- Kč. Pokud není adresát zastižen, dodá dopravce zboží zákazníkovi následující pracovní den, případně bude zboží uloženo do výdejního místa PPL Parcelshopu. Platí se předem převodem na bankovní účet prodávajícího. Číslo bankovního účtu a variabilní symbol jsou uvedeny v potvrzení objednávky. Daňový doklad bude zaslán e-mailem po odeslání zásilky kupujícímu.
  3. Osobní odběr v Říčanech - Objednané zboží si může kupující osobně vyzvednout, bez dalšího poplatku v odběrním místě prodávajícího na adrese Říčany, 17. listopadu 51/1 (viz mapa). Odběrní místo se nachází v provozovně cestovní agentury KONVEST Říčany a je otevřené v pracovní dny od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. O skutečnosti, že je objednané zboží připravené k odběru je kupující informován e-mailem, či telefonicky. Platí se předem na bankovní účet prodávajícího.Číslo bankovního účtu a variabilní symbol jsou uvedeny v potvrzení objednávky.

 

 

IV. Práva a povinnosti prodávajícího

Práva a povinnosti prodávajícího se řídí příslušnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku. Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku kupujícího v souladu s těmito Obchodními podmínkami. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, či požadovat platbu předem, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně chybná, či pokud kupující již v minulosti nepřevzal vyřízenou objednávku, či uplatnil své právo na odstoupení od smlouvy. O tomto odmítnutí, či změně způsobu úhrady, zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu kupujícího.

 

V. Práva a povinnosti kupujícího, odstoupení od smlouvy

Práva a povinnosti kupujícího se řídí příslušnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku.

Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat nepoškozenost zásilky. Případné poškození zboží během přepravy je kupující povinen reklamovat u přepravce a neprodleně o něm informovat i prodávajícího.

Dle ustanovení Občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy, pokud byla smlouva uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Pokud se kupující rozhodne pro odstoupení v této lhůtě a bude požadovat zpět kupní cenu v plné výši, je třeba dodržet následující podmínky:

  • Kupující zboží zašle (ne na dobírku), či doručí na vlastní náklady na adresu, uvedenou v čl. VIII. Kontaktní údaje;
  • zboží musí být v původní, kompletní a nepoškozené krabici (u puzzle není krabice pouze obalem, ale je součástí výrobku, neboť je na ní vyobrazen složený obraz daného motivu);
  • zboží nesmí být použité (to znamená, že nesmí být otevřený plastový sáček s dílky), ani poškozené a musí být kompletní včetně příslušenství a veškerých dokumentů (zejména včetně faktury).

Pokud budou všechny výše uvedené podmínky splněny, vrátí prodávající kupujícímu peníze za zboží i dopravu převodem na kupujícím písemně sdělený účet, a to nejpozději do 10 pracovních dnů poté, co zboží obdrží. Pokud bude kupující žádat vrácení peněz složenkou a nikoliv na bankovní účet, bude mu vrácená částka zkrácena o náklady na platbu složenkou ve výši 40,- Kč.
Vzhledem k možnosti zneužití nepřijímá prodávající zásilky zaslané na dobírku.

VI. Záruka a reklamace

Záruční lhůta na zboží je 24 měsíců a řídí se příslušnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo v návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doba počíná běžet převzetím věci kupujícím.

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to možné, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Zákonná lhůta na vyřízení reklamace činí 30 dní. V případě nedodržení zákonem stanovené lhůty má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem k obsluze, zanedbanou údržbou nebo užíváním výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen.

Pokud chce kupující zakoupené zboží reklamovat, spojí se s prodávajícím prostřednictvím kontaktů, uvedených v čl. VIII. Kontaktní údaje. Při případné reklamaci je kupující povinen uvést všechny potřebné údaje, nutné ke specifikaci vady zboží a příslušného kupujícího (přesný popis vady, název a kód zboží, číslo objednávky, jméno, příjmení a adresa kupujícího). V případě zaslání reklamace poštou je nutné přiložit stvrzenku o koupi, případně prodávajícím vystavenou fakturu.

VII. Ochrana osobních údajů

Prodávající uchovává osobní údaje o kupujících v souladu s ustanoveními Zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí s provozem elektronického obchodu puzzleshop, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek.

VIII. Kontaktní údaje

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je:

  • puzzleshop s.r.o., IČ: 28169557, DIČ: CZ28169557, se sídlem 251 01 Říčany, 17. listopadu 1916/1a, (mapa), zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130252, plátce DPH;

Kontaktní adresa:

puzzleshop.cz
17. listopadu 1916/1a
251 01 Říčany

   
tel.:
mobil: 602 685 322
e-mail: info@puzzleshop.cz

 

Odběrní místo pro osobní odběr:

Cestovní agentura KONVEST Říčany
17. listopadu 51/1
251 01 Říčany
(mapa)

IX. Platnost obchodních podmínek

Tyto Obchodní podmínky byly zpracovány 1. 3. 2020, plně nahrazují všechny předchozí Obchodní podmínky a vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetovém obchodu puzzleshop. Jakákoliv jejich změna bude vždy včas zveřejněna na www.puzzleshop.cz.